1. MB Bank

– Chủ tài khoản: Trịnh Đăng Kiên

– Số tài khoản: 247979979

– Chi nhánh: Bình Dương